اگر به خاطر نرخ فروش تان برای مثال، نسبت بازدید سایت به فروش واقعی، احساس ناامیدی می کنید، قطعاً تنها نیستید. در طراحی سایت فروشگاهی باید در راستای رضایت مندی مشتریان به نکاتی توجه نمایید. ما به شما...