نمیدونم این چندتا شرکت داخلی کی میحوان یک تکونی به خودشون بدن ،یه ماشینی میسازن هنوز نیومده کلی ایراد ازش گرفته میشه !