تالار عروسي در کنار تهيه ماشين عروس، انتخاب سالن زيبايي و … مهمترين بخش تدارکات يک مجلس عروسي آبرومند است. اگر از باغ تالار ها بگذريم عمده تالار هاي عروسي در شهر واقع شده اند بنا بر اين يکي از ويژگي هاي تالار هاي عروسي نسبت به باغ تالار ها امکان راحت تر رفت و آمد ميهمانان است. اما يک تالار عروسي خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا بتوان با خيال راحت آن را انتخاب کرد:

سر راست بودن آدرس
دارا بودن پارکينگ مناسب براي ميهمانان
بهره گيري از تهويه مناسب
نور و و سيستم صوتي مناسب
کارکنان آداب دان و منضبط
طراحي و معماري مناسب
دوري از مراکز شلوغ و پر ترافيک شهر
داشتن سالن مناسب براي سفره عقد
اين ها شايد ويژگي هاي کلي يک تالار عروسي مناسب باشند که ميتوانيد با اتکا به آن ها تالار خود را انتخاب کنيد.