تور ویتنام
زمانی که اسم کشور ویتنام شنیده می*شود به فکر همه*ی ما کشوری جنگ زده خطور می*کند. در صورتی که حقیقت چیز دیگری است، امروزه ویتنام به یکی از قطب*های گردشگری جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است. دلیل استقبال مسافران از ویتنام طبیعت زیبا و بکر این کشور است. امروزه تور ویتنام از مقاصد محبوب گردشگری جهان می باشد