-پاسپورت
شرکت های رنت کار در کیش برای اجازه ی رانندگی فرد تقاضا کننده موظف هستند که وی را از اصل پاسپورت او، احراز هویت کنند.

-گواهینامه بین المللی
توریست های خارجی اجاره کننده اتومبیل در کیش موظف به همراه داشتن گواهینامه بین المللی خود در زمان عقد قرارداد و در حین رانندگی می باشند.
*مسافران اروپایی می توانند اصل گواهینامه خود را در دارالترجمه رسمی که توسط شرکت رنت کار در کیش معرفی شده ترجمه کرده و خودروی مورد نظر را اجاره نمایند.
*محدودیت سنی برای افراد اجاره کننده خودرو در کیش باید بین 18 تا 60 سالگی باشد.

-ضمانت نقدی
میزان وجه نقد جهت ضمانت اتومبیل بستگی به نوع وسیله نقلیه درخواستی دارد که معمولاً بین 300 تا 500 دلار می باشد. بطور مثال، اجاره ی یک ماشین اقتصادی مانند کیا سراتو نیازمند 300 دلار وجه نقد است. این مبلغ پس از تحویل ماشین از مشتری، به او پس داده خواهد شد.