همه چیز درباره ی ثبت شرکت سهامی خاص

کلیه شرکت هایی که در ایران می*توان ثبت کرد، خصوصیات و مقررات خاصی دارند که باعث می*شود هریک برای فعالیت منحصربه*فردی کارآمد باشند. به*منظور اینکه شما به*آسانی و با مدیریت هزینه*ها بتوانید نوع شرکت خود را تعیین کرده و آن را ثبت کنید، قصد کردیم که ثبت شرکت سهامی خاص را بطور کامل توضیح دهیم. در این مطلب اول شرکت سهامی خاص را تعریف کرده و به بیان خصوصیات آن پرداخته*ایم و بعد مدارک و روند ثبت به*شکل گام گام گفته شده است.


شرکت سهامی خاص چیست؟

تمام سرمایه در این شرکت توسط تاسیس*کنندگان آن ترتیب داده می*شود و به عنوان سهام تقسیم می*گردد.

تعهدات سهامداران، فقط به همان میزانی که سرمایه*گذاری کرده*اند محدود است.

در ابتدا به*منظور ثبت، باید ۳۵ درصد از سرمایه را در حساب انحصاری شرکت سپرده کنند.

این نوع شرکت برای ثبت باید حداقل 3 شریک و میزان سرمایه نیز حداقل 100 هزار تومان است.

تکالیفی که در ثبت این نوع شرکت باید انجام شود خیلی کمتر از شرکت*های سهامی عام می*باشد.
چراکه در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران کمتر است و مقررات آسان تری دارد.
صدور اطلاعیه*ی پذیره نویسی در شرکت سهامی خاص وجود ندارد و بالتبع سهام آن*ها در بازار بورس خرید و فروش نمی*شود، همچنین خبری از تشکیل مجمع عمومی نیست.

قطعا آگاه هستید که شرکت سهامی خاص بیشترین طرفدار را برای ثبت دارد.

این نوع شرکت علاوه بر تعداد کم سهامداران و سهولت قوانین، به سرمایه کمی نیاز دارد و تعهدات سهامداران فقط به میزان سرمایه*ی خودشان محدود می*باشد.

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

در ادامه به شکل موردی مدارکی که برای ثبت شرکت نیاز است را کامل ذکر می*کنیم و در بخش هایی که کمی ابهام وجود دارد مثال*هایی زده*ایم که مسئله روشن شود.

2 برگه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2 برگه اساسنامه شرکت سهامی خاص
برگه عدم سوءپیشینه حقوقی همه اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت
2 برگه صورتجلسه*ی مجمع عمومی تاسیس*کنندگان
تصویر شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
تصویر آخرین روزنامه رایج شخص حقوقی و معرفی*نامه نماینده و تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل نماینده شخص حقوقی. (اگر اعضا هیئت مدیره یا شرکا شخص حقوقی باشند).
تصویر کارت*ملی برابر اصل همه اعضای هیئت مدیره و شرکا و بازرسین
تصویر پاسپورت و اصل آن برای اشخاص حقیقی و اطلاعیه ثبت شرکت در مرجعی که به ثبت رسیده که شامل آخرین وضعیت شرکت است.
برای اشخاص حقوقی (در صورت داشتن شریک خارجی) اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل شریک خارجی.
اعتراف در متن صورتجلسه بر مبنای اینکه همه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شامل ممنوعیت های درج شده در بند ۱۴۱ قانون اساسی نمی*باشند. درضمن هیچ ممنوعیت رسمی موضوع ماده های ۱۱۱ و ۱۲۶ مقررات تجارت شامل حال آن*ها به*منظور عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی نمی*شود.به عنوان مثال: همه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل بیان کرده*اند ممنوعیت های درج شده در ماده ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت شامل حال آن*ها نشده است.
برگه اقرار بازرس یا بازرسان در برگه صورتجلسه تحت این عنوان که هیچ نسبتی با مدیران و مدیرعامل ندارند و همچنین خود و یا همسرشان از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور مسئولی حقوق نمی*گیرند. به عنوان مثال: بازرسان بیان کرده*اند ممنوعیت های درج شده در ماده ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت شامل حال آن*ها نشده است.
برگه عدم سوءپیشینه حقوقی همه مدیران ، مدیرعامل و بازرسین شرکت
اصل یا کپی برابر اصل برگه وکالتنامه .
اصل یا کپی برابر اصل قیم*نامه.
رسید بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت.


روند ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به برخی دیگر از شرکت*ها آسان تر است. پس از اینکه همه مدارک موردنیاز را تهیه کردید به اداره ثبت شرکت*ها تحویل می*دهید البته برگه عدم سوپیشینه را باید به دفاتر پلیس +۱۰ ارائه دهید. در انتها باید فیش 4 هزار تومانی رابرای انتخاب اسم پرداخت کنید. سپس منتظر جواب اداره باشید تا ببینید مورد پذیرش هست یا خیر.

در پایان توصیه می*کنیم که آسان*ترین راه را برای ثبت شرکت خود انتخاب کنید تا با مشکلات روبه*رو نشوید.

در این زمینه کارشناسان آگاه ثبت مشورت کنید و از تجربه آن*ها بهرمند شوید.
منبع: همه چیز درباره ی ثبت شرکت سهامی خاص