کلیه هزینه های ترخیص خودروی سواری تویوتا TOYOTA – 2014 , 2015

هزینه های خودرو برای تبدیل به پلاک ملی

اگر شما هم از ان دسته از افرادی هستید که قصد وارد کردن خودرو دارید پیشنهاد میکنم این مطلب را دنبال کنید ،
همانطور که می دانید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن خودرو ضوابط و هزینه هایی را در نظر گرفته است که اطلاعات بیشتر در مورد واردات خودرو را میتوانید از اروند پلاک مشاهده نمایید .
دارندگان خودروهای مناطق ازاد که قصد دارند خودروی خود را به پلاک ملی تبدیل کنند باید هزینه های زیر را پرداخت نموده و همچنین توجه داشته باشند که سال ساخت خودروی انها کمتر 2014 نباشد .
این مبلغ برای تمامی مناطق ازاد ایران یکسان است . کلیه مبالغ و هزینه های ترخیص خودرو به شرح زیر است .
لیست خودروهای مجاز به ورود در سال 94
مبالغ واریزی خودرو سواری تویوتا TOYOTA – 2014

ردیف نوع خودرو TOYOTA ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ تویوتا کرولا GLI – 1.8 L ۱۸,۵۳۱ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲ تویوتا کمری GLX – 2.5 L ۲۲,۱۱۸ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳ لکسوس ES250 2.5 ۳۳,۰۱۹ ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۴ لکسوس IS250 2.6 ۳۱,۶۵۶ ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۵ لکسوس CT200H 1.8 ۳۹,۷۴۲ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ تویوتا یاریس سدان ۱۵,۵۴۴ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰
۷ تویوتا یاریس هاچ بک ۱۴,۳۴۲ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰
۸ تویوتا RAV4 ۲۵,۶۶۱ ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰
۹ تویوتا کوپه ۸۶ ۲٫۵ ۲۷,۲۹۵ ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ تویوتا هایلوکس ۲۰,۵۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۳,۸۵۰,۰۰۰
مبالغ واریزی خودرو سواری تویوتا TOYOTA – 2015

ردیف نوع خودرو TOYOTA ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ تویوتا کرولا GLI – 1.8 L ۲۷,۶۰۰ ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷,۱۳۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۲,۸۳۰,۰۰۰