کلیه هزینه های ترخیص خودروی سواری کیا KIA – 2014 , 2015

هزینه های خودرو برای تبدیل به پلاک ملی

اگر شما هم از ان دسته از افرادی هستید که قصد وارد کردن خودرو دارید پیشنهاد میکنم این مطلب را دنبال کنید ،
همانطور که می دانید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن خودرو ضوابط و هزینه هایی را در نظر گرفته است که اطلاعات بیشتر در مورد واردات خودرو را میتوانید از اروند پلاک مشاهده نمایید .
دارندگان خودروهای مناطق ازاد که قصد دارند خودروی خود را به پلاک ملی تبدیل کنند باید هزینه های زیر را پرداخت نموده و همچنین توجه داشته باشند که سال ساخت خودروی انها کمتر 2014 نباشد .
این مبلغ برای تمامی مناطق ازاد ایران یکسان است . کلیه مبالغ و هزینه های ترخیص خودرو به شرح زیر است .
لیست خودروهای مجاز به ورود در سال 94
مبالغ واریزی خودرو سواری KIA – 2014 کیا
ردیف نوع خودرو KIA 2014 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری تبصره ۱۳ بیمه %۱۰ خزانه عوارض و مالیات شماره گذاری ثبت سفارش دستمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ کیا اپتیما ۲۴۰۰ ۲۰,۹۲۵ ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۲ کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ ۲۰,۱۳۴ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۳ کیا سراتو YD 2000cc ۱۷,۶۶۷ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰
مبالغ واریزی خودرو سواری KIA – 2015 کیا
ردیف نوع خودرو KIA 2015 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری تبصره ۱۳ بیمه %۱۰ خزانه (شماره گذاری) عوارض و مالیات شماره گذاری ثبت سفارش دستمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ کیا اپتیما ۲۰۰۰ ۲۱,۵۴۰ ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰
۲ کیا اسپورتیج SL ۲۰,۹۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۳ کیا اسپورتیج SLS ۲۱,۱۰۰ ۴۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۲,۹۰۰,۰۰۰
۴ کیا سورنتو ۲۴۰۰cc ۲۷,۴۹۵ ۵۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ کیا پیکانتو ۱۲۰۰cc ۱۱,۰۰۰ ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰
۶ کیا سراتو YD 2000cc ۱۷,۸۵۰ ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰