کلیه هزینه های ترخیص خودروی سواری هیوندای HYUNDAI – 2014 , 2015

هزینه های خودرو برای تبدیل به پلاک ملی

اگر شما هم از ان دسته از افرادی هستید که قصد وارد کردن خودرو دارید پیشنهاد میکنم این مطلب را دنبال کنید ،
همانطور که می دانید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن خودرو ضوابط و هزینه هایی را در نظر گرفته است که اطلاعات بیشتر در مورد واردات خودرو را میتوانید ازاروند پلاک مشاهده نمایید .
دارندگان خودروهای مناطق ازاد که قصد دارند خودروی خود را به پلاک ملی تبدیل کنند باید هزینه های زیر را پرداخت نموده و همچنین توجه داشته باشند که سال ساخت خودروی انها کمتر 2014 نباشد .
این مبلغ برای تمامی مناطق ازاد ایران یکسان است . کلیه مبالغ و هزینه های ترخیص خودرو به شرح زیر است .
لیست خودروهای مجاز به ورود در سال 94
ردیف نوع خودرو HYUNDAI 2014 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات شماره گذاری ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ هیوندای سانتافه ۲۰,۴۰۰ ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰
۲ هیوندای ولستر هیوندای ولستر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳ هیوندای النترا ۱۵,۹۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۲,۲۰۰,۰۰۰
۴ هیوندای سوناتا YF ۲۰,۱۵۶ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۵ هیوندای IX35 ۱۸,۵۹۵ ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰
مبالغ واریزی خودروی سواری HYUNDAI – 2015 هیوندای
ردیف نوع خودرو HYUNDAI 2015 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ هیوندای سانتافه ۲۴۰۰ ۲۶,۳۴۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۳,۸۵۰,۰۰۰
۲ هیوندای ولستر ۱۷,۰۷۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۸,۸۵۰,۰۰۰
۳ هیوندای النترا ۱۸۰۰ ۱۶,۶۷۰ ۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۴ هیوندای سوناتا ۲۴۰۰ ۲۳,۹۰۰ ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۵ هیوندای IX35 2400 ۲۱,۳۴۵ ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۹,۹۵۰,۰۰۰
۶ هیوندای اکسنت ۱۶۰۰ ۱۳,۰۸۰ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰
۷ هیوندای ولسترهاچ بک ۱۶۰۰ ۱۶,۵۶۷ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۲۰۰,۰۰۰
۸ هیوندای I20 1396cc ۱۲,۲۷۵ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۹ هیوندای I20 1591cc ۱۳,۰۴۵ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ هیوندای I30 1997cc ۱۸,۳۰۰ ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱ هیوندای I40 سدان ۲۴,۲۸۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۲ هیوندای I40 ۲۵,۷۲۵ ۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۶,۹۰۰,۰۰۰