با سلام
احتراما آیا ماشین کیا ریو جدید شماره 2016 میشود . لطفا راهمایی کنید از کی شماره 2016 انجام میگردد