در میان فهرست بهترین تولیدات خودرو در ژاپن، خودروهای Toyota Prius و Mazda MX-5 Miata دیده می شود.

1989 Nissan Skyline GT-R

1999 Honda Insight

2002 Nissan 350Z

2004 Toyota Prius