به نظرم اگر خیلی احتیاج ندارید فعلا دست نگه دارید قیمت ها خیلی بالاست