اخذ کارت بازرگانی به عنوان مجوز واردات و صادرات کالا برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می*گردد. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

کارت بازرگانی چیست و برای چه کسانی صادر می*شود؟

کارت بازرگانی به مجوزی گفته می*شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و دارنده آن می*تواند، به انجام امور صادرات و یا واردات بپردازد.

صدور کارت بازرگانی به آن دسته از بازرگانان تعلق می*گیرد که موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده، دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.

مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی
مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده قانون مالیات*های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
سه قطعه عکس شش در چهار، جدید،تمام رخ، ساده
اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت*ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت*ها)
اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره اخذ کارت بازرگانی
دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می*باشند.
– اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
– اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان*ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
– ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رؤیت الزامی می*باشد.
– ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن
– ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
– ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی
– اصل و فتوکپی کارت ملی
– کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
– اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
– اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت*ها (با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
– ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت*ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
– ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت*های رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت*ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
– اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
– اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
– اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
– اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
– کد اقتصادی
– گواهی گمرک اعمال ماده ی ۷ عدم مبادرت به قاچاق
– خرید تمبر به مبلغ ۱۰ هزار تومان بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
– شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس ۴ در ۶ و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
– تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
– تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
– اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

شرایط لازم برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
-داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
– داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
– داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
– نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب